Algemeen nummer
045-2301411
Openingstijden
8:00 - 18:00 uur

Vergoeding

Voor behandeling van een ergotherapeut heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist.

Ergotherapeutische behandeling wordt vergoed door de basisverzekering. U krijgt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoedt. Wel dient u rekening te houden met een eigen risico wanneer dit nog niet verbruikt is. Mogelijk heeft u recht op extra uren wanneer u aanvullend verzekerd bent. Wij verwijzen u hiervoor naar uw verzekeringspolis. Ook kunt u hier kijken voor alle huidige vergoedingen ergotherapie.

Daarnaast is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het begeleiden van mantelzorgers. Dit geldt overigens alleen bij verzekerden van CZ.

Wij zijn gecontracteerd met alle zorgverzekeraars in Nederland.

In specifieke gevallen kan begeleiding door een ergotherapeut ook worden vergoed door het persoonsgebonden budget (PGB).

vergoeding