vergoeding

Vergoeding

Vergoeding

Voor behandeling door een ergotherapeut is een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen.

Dit betekent dat de behandeling tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar vergoed wordt door uw zorgverzekering. Mensen die zijn bijverzekerd kunnen mogelijk meer behandelingen ergotherapie vergoed krijgen. Bij advies en ondersteuning aan mantelzorgers bieden sommige zorgverzekeraars extra behandeluren (Zoals CZ).
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden.

In specifieke gevallen kan hulp door de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoonsgebonden budget, ofwel PGB.