Algemeen nummer
045-2301411
Openingstijden
8:00 - 18:00 uur

Volwassenen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de volwassene naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er voor re-integratie grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in de ergotherapeutische behandeling van:

 • Dementie en hun mantelzorger
 • COPD
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Parkinson
 • Decubitus
 • Valproblematiek
 • Reumatische aandoeningen
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Handproblematiek
 • Chronische pijn
 • Vermoeidheid