Service en kwaliteit

Service en kwaliteit

Service en kwaliteit

U kunt van ons het volgende verwachten:

 • Snelle service, binnen een week na verwijzing is de eerste afspraak met de patiënt gemaakt.
 • Maatwerk, iedere behandeling is individueel afgestemd op de patiënt en zijn cliëntsysteem.
 • Multidisciplinaire aanpak.
 • Veelal behandeling aan huis, in de eigen omgeving van de patiënt.
 • Behandeling ook mogelijk in de avonduren en op zaterdag.
 • Cliënten worden altijd door dezelfde ergotherapeut behandeld, deze is direct bereikbaar via een mobiel
  nummer en e-mail.
 • Duidelijke terugkoppeling van bevindingen, ingezette behandeling bij afronding therapie een verslag van
  voortgang en eventueel ondernomen acties.

Kwaliteit waarborging:

service en kwaliteit