Algemeen nummer
045-2301411
Openingstijden
8:00 - 18:00 uur

Bram Coenen

Bram Coenen behaalde in 2008 zijn bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. In de tijd die volgde heeft hij op verschillende werkplekken ervaring opgedaan in het vak als ergotherapeut. Na vele invalshoeken werd duidelijk dat zijn hart in de eerste lijn ligt. Hier ging hij dan ook aan de slag en met name met cliënten met handproblematiek, revalidatie en ouderenzorg.

In zijn behandelplan staat de cliënt centraal en vindt hij het van belang dat er gewerkt wordt via vraaggerichte zorg en dat de behandeldoelen samen met de cliënt worden opgesteld.

Zijn uitgangspunt is om de kwaliteiten van de cliënt te belichten en hierdoor te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Als persoon is hij te omschrijven als een empathisch persoon die goed kan motiveren en positiviteit overbrengt.

T: 06-27843557

E: info@ergobramcoenen.nl

 

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Specialisaties:

 • Handtherapie CHT-NL
 • Parkinson-therapeut
 • Zit- en ligproblematiek (decubitus zorg)
 • Revalidatie
 • EDS

Ellen Amkreutz-Thewissen

Ellen Amkreutz-Thewissen behaalde in 2011 haar bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Vervolgens behaalde zij haar specialisatie ‘Kinderen met een leer- en ontwikkelingsstoornis’ te Hasselt. Het werken in de eerste lijn sluit goed bij haar aan. Ze is ambitieus en blijft steeds opzoek naar een nieuwe uitdaging. Door de diversiteit aan cliënten binnen deze praktijk blijft haar creativiteit geprikkeld om steeds op zoek te gaan naar een nieuw behandeltraject. Ellen haalt heel veel voldoening uit haar werk als ergotherapeut. Doordat zij cliëntgericht werkt, kan zij haar behandeling vormgeven naar de wensen van de cliënt om zo diens kwaliteit van leven te verbeteren. Hierdoor vindt er vaak een effectieve behandeling plaats en is de dankbaarheid van de cliënt een drijfveer.

T: 06-21646071

E: e.thewissen@ergobramcoenen.nl

 

Werkdagen dinsdag, woensdag en vrijdag

Specialisaties:

 • Kinderergotherapeut
 • Edomah-therapeut
 • Decubituszorg
 • Oncologische zorg
 • Ouderenzorg
 • EDS
 • COVID herstelzorg
 • Neuromotorische ontwikkeling van het brein

Hélène Van Den Bosch

Helene van den Bosch – Weusten behaalde in 2014 haar bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. In haar werk als ergotherapeut stelt ze de cliënt centraal i.p.v. de ziekte/beperking. Hierdoor kan ze gericht kijken naar hetgeen deze persoon nodig heeft. En kan ze dagelijkse handelingen net wat gemakkelijker laten verlopen. Helene streeft ernaar om cliënten zo lang als mogelijk te kunnen laten doen wat zij graag willen doen. De tevredenheid en wens van de cliënt staan hierin centraal. Ze ervaart het als een voorrecht om mensen hierin te begeleiden. In 2019 start zij met de post HBO studie kinderergotherapie.

T: 06-24382574

E: h.weusten@ergobramcoenen.nl

 

Werkdagen maandag t/m donderdag

Specialisaties:

 • Kinderergotherapie
 • Ouderenzorg
 • Decubituszorg
 • Neuromotorische ontwikkeling van het brein
 • Kwaliteitsregister geregistreerd Kinderergotherapeut

Robin Beckers

Robin Beckers behaalde in 2016 haar bachelor Ergotherpie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Als therapeut wil Robin graag iets betekenen voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten problemen ervaren. Het bijdragen aan een goede kwaliteit van leven bij haar cliënten vindt Robin een mooie drijfveer voor het uitoefenen van haar vak als ergotherapeut. Het werken in de eerstelijn en de hierbij horende diversiteit aan hulpvragen stimuleert haar creativiteit en ontwikkeling binnen het vak.

T: 06-52114934

E: r.beckers@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Specialisaties:

 • Valpreventie
 • Ouderenzorg
 • CNA (neurorevalidatie)
 • Parkinson
 • ACT
 • Burn-out / Bore-out
 • Oncologie

Claire Kusiak

Claire behaalde in 2019 haar Bachelor Ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Ze heeft werkervaring opgedaan binnen werkvelden zoals zorg- en verpleegcentra op somatische en psychogeriatrische afdelingen, en in het ziekenhuis. Al enige tijd werkt Claire met veel plezier in eerste lijn waar zij het functioneren van thuiswonende volwassen/ouderen met een belemmerde aandoening verbetert. Haar grootste streven is om voor iedere cliënt gezamenlijk een oplossing te vinden die hem of haar weer helpt de draad van het leven op te pakken. Haar manier van werken omschrijft ze als het uitstralen van rust, ze is oplossingsgericht en ze weet van aanpakken.

T: 06-20125050

E: c.kusiak@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Specialisaties:

 • Werkplekadviseur; ergonomisch werken, arbeidsgerelateerde klachten en werkplekonderzoek
 • Ouderenzorg
 • EDS

Meggie Notten

Meggie behaalde in 2020 haar Bachelor Ergotherapie een Zuyd Hogeschool te Heerlen. Haar doel als ergotherapeut is om de kwaliteit van leven, van ieder persoon met verschillende leeftijden, diagnoses en hulpvragen, te vergroten. Als ergotherapeut beschrijft ze zichzelf als gedreven, enthousiast en betrokken. Ze voelt zich erg voldaan als ze een persoon kan ondersteunen bij het behalen van steeds meer zelfstandigheid in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Haar ervaringen en passies liggen bij kinderen, arbeid en revalidatie.

T: 06-11144975

E: m.notten@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Specialisaties:

 • Kinderergotherpie
 • Handtherapie
 • Ouderen/volwassenenzorg
 • Neuromotorische ontwikkeling van het brein

Meggie Simons

Meggie behaalde in 2020 haar Bachelor Ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Ze heeft werkervaring opgedaan binnen verschillende revalidatiecentra en de eerstelijns ergotherapie. Hier heeft ze dan ook haar passie voor de eerstelijn ontdekt. Mensen helpen de regie over hun leven terug krijgen geeft Meggie energie en motiveert haar om zich als ergotherapeut te blijven ontwikkelen. Meggie streeft er dan ook naar om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. Sinds kort heeft ze haar werkveld verbreed en zal ze tevens werkzaam zijn als handtherapeut. Meggie vindt het als handtherapeut belangrijk om zowel te kijken naar het herstellen/verbeteren van de handfunctie als hierbij ook te kijken naar welke problematieken er in het dagelijks leven zijn ontstaan. Met de nadruk op samen, kijken we naar passende oplossingen. Meggie biedt hierbij een luisterend oor en een creatieve benadering.

T: 06-15008839

E: m.simons@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Specialisaties:

 • Handtherapie
 • Zit- en ligproblematiek
 • Ouderenzorg

Shelly Otten

Shelly behaalde haar Bachelor Ergotherapie in 2023 aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Haar affiniteit ligt bij het werken met ouderen/volwassenen en handtherapie.
Als therapeut heeft ze het voornaamste doel om iedereen de kans te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig te blijven functioneren.
Shelly is vastbesloten om de kwaliteit van leven te verbeteren door actief mee te denken.
Ze staat voor het gezamenlijk in gesprek gaan over mogelijkheden en het komen tot een passende oplossing.
Als therapeut omschrijft ze zichzelf als creatief, empathisch en gemotiveerd.

T: 06-29247194

E: s.otten@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Specialisaties:

 • Handtherapie
 • Energiemanagement
 • Ouderen/volwassenzorg

Ashley Vijgen

Ashley behaalde haar Bachelor Ergotherapie in 2021 aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen. Haar affiniteit ligt bij het werken met ouderen/volwassenen. Als therapeut is zij te omschrijven als positief, ruimdenkend, empathisch en oplossingsgericht. Ze vindt het belangrijk om samen met de cliënt te kijken naar wat echt belangrijk is voor hem/haar en er samen aan te werken dit doel (en hiermee ook een betere kwaliteit van leven) te behalen.

T: 06-21698398

E: a.vijgen@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag en woensdag

Specialisaties:

 • Ouderen/volwassenenzorg
 • Revalidatie
 • Zit- en ligproblematiek
 • Energiemanagement

Joanie Coenen

Binnen de praktijk zorgt Joanie ervoor dat alles achter de schermen soepel verloopt. Zo krijgt u haar aan de lijn wanneer u een afspraak wilt plannen. Maar zorgt zij er ook voor dat alle administratie op orde is. Als persoon is zij te omschrijven als enthousiast, meedenkend en oplossingsgericht.

 

T: 045-2301411

E: j.coenen@ergobramcoenen.nl

Werkdagen maandag t/m vrijdag

Backoffice