Algemeen nummer
045-2301411
Openingstijden
8:00 - 18:00 uur

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering. Als uw eigen risico nog niet verbruikt is, zal het eerst hiermee verrekend worden. Daarnaast heeft u mogelijk recht op extra vergoeding uit een aanvullende verzekering. Wij verwijzen u hiervoor naar uw verzekeringspolis. 

Behandelingen vinden plaats bij u thuis, op school, op het werk of op een praktijklocatie. De therapeut zal samen met u bekijken welke locatie het meest geschikt is voor de therapie. 

U kunt ook zonder verwijsbrief een afspraak maken voor ergotherapie. De ergotherapeut zal dan beoordelen of u voor uw hulpvraag bij de juiste hulpverlener terecht bent gekomen.