Geplaatst op Geef een reactie

Arbeid

Arbeid

Ondervindt u pijn of ongemak tijdens werk of juist daarna. Om (grotere) problemen te
voorkomen, is het van belang tijdig actie te ondernemen. Een in arbeid gespecialiseerde
ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Arbeid is een belangrijk aandachtsgebied. Klachten tijdens het werk kunnen verstrekkende
gevolgen hebben: van niet optimaal functioneren en dreigende uitval tot kort- of langdurend
verzuim. Werkuitval heeft een grote impact op mensen. Wie noodgedwongen thuis zit, kan
in een gat vallen door het gemis van een vast ritme en sociale contacten. En hoe langer
iemand aan de zijlijn staat, hoe moeilijker het is terug te keren. Om dit te voorkomen, is het
belangrijk op tijd in actie te komen.

Voor wie?

De ergotherapeut helpt mensen in allerlei fasen. Preventief (o.a. via workshops en
groepstrainingen) en behandelend, met als doel zo snel mogelijk weer aan het werk te
kunnen. En te blijven! Het soort patiënten is heel gevarieerd. Het gaat om werknemers met
bijvoorbeeld MS, reuma, een dwarslaesie, (beginnende) CANS, rugklachten, stress, depressie
enzovoort. Ze werken op kantoor, achter een balie, in de zorg, op een kinderdagverblijf, in
de schoonmaakbranche en in de productie.

Concreet en praktisch

Ergotherapie is vooral concreet en praktisch. Door goed te luisteren en te kijken, stellen we
vast welke hindernissen weg zijn te nemen en welke aanpassingen nodig zijn om het
functioneren te verbeteren. Wat ons drijft: mensen aan de gang houden, want dat is
belangrijk voor hun héle welzijn!
Dit kunnen wij bieden aan mensen die kampen met arbeidsgerelateerde klachten:

  • – Werkplekonderzoek en -advies
  • – Coaching: op de werkplek begeleiden bij het in praktijk brengen van de
   adviezen
  • – Voorlichting en advies: aan werknemer, werkgever en collega’s
  • – Coördinatie: tussen werknemer, werkgever en andere betrokken organisaties
  • – Re-integratie: begeleiding bij de terugkeer naar werk
  • – Training: kosteloos hulpmiddelen uitproberen op de werkplek (b.v. aangepaste
   muizen en toetsenborden, laptopstandaard, beeldschermverhoger).
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *