Geplaatst op Geef een reactie

Bram Coenen

Bram Coenen CHT-NL

Bram Coenen

Bram Coenen behaalde in 2008 zijn bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. In de tijd die volgde heeft hij op verschillende werkplekken ervaring opgedaan in het vak als ergotherapeut. Na vele invalshoeken werd duidelijk dat zijn hart in de eerste lijn ligt. Hier ging hij dan ook aan de slag en met name met cliënten met handproblematiek, revalidatie en ouderenzorg.

In zijn behandelplan staat de cliënt centraal en vindt hij het van belang dat er gewerkt wordt via vraaggerichte zorg en dat de behandeldoelen samen met de cliënt worden opgesteld.

Zijn uitgangspunt is om de kwaliteiten van de cliënt te belichten en hierdoor te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Als persoon is hij te omschrijven als een empathisch persoon die goed kan motiveren en positiviteit overbrengt.

Specialisaties:

 • – Handtherapie
 • – Parkinson-therapeut
 • – Zit- en ligproblematiek (decubitus zorg)
 • – Revalidatie
 • – EDS
Geplaatst op Geef een reactie

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het spelen, de zelfredzaamheid of het meedoen op school. Hierbij gaat het om de activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren.
Het is niet altijd duidelijk waarom een kind bepaalde problemen ervaart. Ergotherapeuten zijn deskundigen in het analyseren en verbeteren van de uitvoering van de activiteiten. Belangrijk is dat de ergotherapeut de omgeving meeneemt in dit proces. Daarnaast kan een ergotherapeut hulp bieden bij de (fijn) motorische ontwikkeling en bij de sensorische integratie van het kind.
Een doel van de behandeling kan zijn dat het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt en beter contact heeft met leeftijdsgenootjes.

kinderergotherapie

Kinderergotherapie is voor kinderen die o.a. moeite hebben met:

 • – Schrijven
 • – Stilzitten en concentreren
 • – Werkje organiseren en afmaken
 • – Zelfstandig een opdracht uitvoeren
 • – Hanteren van bestek, eten en drinken
 • – Aan- en uitkleden, wassen en afdrogen
 • – Spelen alleen en/of samen
 • – Plakken, tekenen en knutselen
Geplaatst op Geef een reactie

Robin Beckers

Robin Beckers

robin b

Robin Beckers behaalde in 2016 haar bachelor Ergotherpie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen.

Als therapeut wil Robin graag iets betekenen voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten problemen ervaren. Het bijdragen aan een goede kwaliteit van leven bij haar cliënten vindt Robin een mooie drijfveer voor het uitoefenen van haar vak als ergotherapeut.

Het werken in de eerstelijn en de hierbij horende diversiteit aan hulpvragen stimuleert haar creativiteit en ontwikkeling binnen het vak.

Specialisaties:

 • – Valpreventie
 • – Ouderenzorg
 • – CNA (neurorevalidatie)
 • – Parkinson
 • – ACT
 • – Burn-out / Bore-out
 • – Oncologie
Geplaatst op Geef een reactie

Claire Kusiak

Claire Kusiak

Claire Kusiak

Claire behaalde in 2019 haar Bachelor Ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Ze heeft werkervaring opgedaan binnen werkvelden zoals zorg- en verpleegcentra op somatische en psychogeriatrische afdelingen, en in het ziekenhuis. Al enige tijd werkt Claire met veel plezier in eerste lijn waar zij het functioneren van thuiswonende volwassen/ouderen met een belemmerde aandoening verbetert. Haar grootste streven is om voor iedere cliënt gezamenlijk een oplossing te vinden die hem of haar weer helpt de draad van het leven op te pakken. Haar manier van werken omschrijft ze als het uitstralen van rust, ze is oplossingsgericht en ze weet van aanpakken.

Specialisaties:

 • – Werkplekadviseur; ergonomisch werken, arbeidsgerelateerde klachten en werkplekonderzoek
 • – Ouderenzorg
Geplaatst op Geef een reactie

Meggie Notten

Meggie Notten

Meggie Notten
Meggie behaalde in 2020 haar Bachelor Ergotherapie een Zuyd Hogeschool te Heerlen. Haar doel als ergotherapeut is om de kwaliteit van leven, van ieder persoon met verschillende leeftijden, diagnoses en hulpvragen, te vergroten. Als ergotherapeut beschrijft ze zichzelf als gedreven, enthousiast en betrokken. Ze voelt zich erg voldaan als ze een persoon kan ondersteunen bij het behalen van steeds meer zelfstandigheid in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Haar ervaringen en passies liggen bij kinderen, arbeid en revalidatie.

Specialisaties:

 • – kinderergotherpie
 • – handtherapie
 • – ouderen/volwassenenzorg