Geplaatst op Geef een reactie

Bram Coenen

Bram Coenen CHT-NL

Bram Coenen

Bram Coenen behaalde in 2008 zijn bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. In de tijd die volgde heeft hij op verschillende werkplekken ervaring opgedaan in het vak als ergotherapeut. Na vele invalshoeken werd duidelijk dat zijn hart in de eerste lijn ligt. Hier ging hij dan ook aan de slag en met name met cliënten met handproblematiek, revalidatie en ouderenzorg.

In zijn behandelplan staat de cliënt centraal en vindt hij het van belang dat er gewerkt wordt via vraaggerichte zorg en dat de behandeldoelen samen met de cliënt worden opgesteld.

Zijn uitgangspunt is om de kwaliteiten van de cliënt te belichten en hierdoor te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Als persoon is hij te omschrijven als een empathisch persoon die goed kan motiveren en positiviteit overbrengt.

Specialisaties:

 • – Handtherapie
 • – Parkinson-therapeut
 • – Zit- en ligproblematiek (decubitus zorg)
 • – Revalidatie
 • – EDS
Geplaatst op Geef een reactie

Helene Van Den Bosch

Helene Van Den Bosch

helene

Helene van den Bosch – Weusten behaalde in 2014 haar bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen.

In haar werk als ergotherapeut stelt ze de cliënt centraal i.p.v. de ziekte/beperking. Hierdoor kan ze gericht kijken naar hetgeen deze persoon nodig heeft. En kan ze dagelijkse handelingen net wat gemakkelijker laten verlopen.

Helene streeft ernaar om cliënten zo lang als mogelijk te kunnen laten doen wat zij graag willen doen. De tevredenheid en wens van de cliënt staan hierin centraal. Ze ervaart het als een voorrecht om mensen hierin te begeleiden.

In 2019 start zij met de post HBO studie kinderergotherapie.

Specialisaties:

 • – Kinderergotherapie
 • – Ouderenzorg
 • – Decubituszorg
Geplaatst op Geef een reactie

Ellen Amkreutz-Thewissen

Ellen Amkreutz-Thewissen

 

ellen

Ellen Amkreutz-Thewissen behaalde in 2011 haar bachelor Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Vervolgens behaalde zij haar specialisatie ‘Kinderen met een leer- en ontwikkelingsstoornis’ te Hasselt.

Het werken in de eerste lijn sluit goed bij haar aan. Ze is ambitieus en blijft steeds opzoek naar een nieuwe uitdaging. Door de diversiteit aan cliënten binnen deze praktijk blijft haar creativiteit geprikkeld om steeds op zoek te gaan naar een nieuw behandeltraject.

Ellen haalt heel veel voldoening uit haar werk als ergotherapeut. Doordat zij cliëntgericht werkt, kan zij haar behandeling vormgeven naar de wensen van de cliënt om zo diens kwaliteit van leven te verbeteren. Hierdoor vindt er vaak een effectieve behandeling plaats en is de dankbaarheid van de cliënt een drijfveer.

 

Specialisaties:

 • – Kinderergotherapeut
 • – Edomah-therapeut
 • – Decubituszorg
 • – Oncologische zorg
 • – Ouderenzorg
Geplaatst op Geef een reactie

Robin Beckers

Robin Beckers

robin b

Robin Beckers behaalde in 2016 haar bachelor Ergotherpie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen.

Als therapeut wil Robin graag iets betekenen voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten problemen ervaren. Het bijdragen aan een goede kwaliteit van leven bij haar cliënten vindt Robin een mooie drijfveer voor het uitoefenen van haar vak als ergotherapeut.

Het werken in de eerstelijn en de hierbij horende diversiteit aan hulpvragen stimuleert haar creativiteit en ontwikkeling binnen het vak.

Specialisaties:

 • – Valpreventie
 • – Ouderenzorg
 • – CNA (neurorevalidatie)
 • – Parkinson
 • – ACT
 • – Burn-out / Bore-out
 • – Oncologie
Geplaatst op Geef een reactie

Claire Kusiak

Claire Kusiak

Claire Kusiak

Claire behaalde in 2019 haar Bachelor Ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Ze heeft werkervaring opgedaan binnen werkvelden zoals zorg- en verpleegcentra op somatische en psychogeriatrische afdelingen, en in het ziekenhuis. Al enige tijd werkt Claire met veel plezier in eerste lijn waar zij het functioneren van thuiswonende volwassen/ouderen met een belemmerde aandoening verbetert. Haar grootste streven is om voor iedere cliënt gezamenlijk een oplossing te vinden die hem of haar weer helpt de draad van het leven op te pakken. Haar manier van werken omschrijft ze als het uitstralen van rust, ze is oplossingsgericht en ze weet van aanpakken.

Specialisaties:

 • – Werkplekadviseur; ergonomisch werken, arbeidsgerelateerde klachten en werkplekonderzoek
 • – Ouderenzorg
Geplaatst op Geef een reactie

Meggie Notten

Meggie Notten

Meggie Notten
Meggie behaalde in 2020 haar Bachelor Ergotherapie een Zuyd Hogeschool te Heerlen. Haar doel als ergotherapeut is om de kwaliteit van leven, van ieder persoon met verschillende leeftijden, diagnoses en hulpvragen, te vergroten. Als ergotherapeut beschrijft ze zichzelf als gedreven, enthousiast en betrokken. Ze voelt zich erg voldaan als ze een persoon kan ondersteunen bij het behalen van steeds meer zelfstandigheid in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Haar ervaringen en passies liggen bij kinderen, arbeid en revalidatie.

Specialisaties:

 • – kinderergotherpie
 • – handtherapie
 • – ouderen/volwassenenzorg