Geplaatst op Geef een reactie

Dementie

Dementie

Binnen de praktijk wordt gewerkt met EDOMAH. EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger. Deze methode is ook uitermate geschikt voor mantelzorgers die overvraagt worden of dreigen te worden.

dementie

Het kan ingezet worden bij elke chronische ziekte waarbij mantelzorgers vele taken op zich nemen. Hierbij worden de hulpvragen van zowel de cliënt als de mantelzorger centraal gesteld.
Er wordt bekeken welke activiteiten belangrijk zijn voor de cliënt en de mantelzorger en wat er nodig is om deze activiteiten zo goed als mogelijk uit te voeren. De behandeling is opgebouwd uit verschillende fases. Er zal eerst geïnventariseerd worden wat de doelen zijn van de cliënt en de mantelzorger. Vervolgens wordt er onder begeleiding van de ergotherapeut gestreefd naar het behalen van deze doelen. Zo kan het voor mantelzorgers leiden tot meer controle over de situatie, meer bekwaamheid en meer gevoel van competentie en daarmee het ervaren van een grotere kwaliteit van leven.