Disclaimer

Disclaimer voor ergobramcoenen.nl

Ergotherapie Bram Coenen (Kamer van Koophandel: 52016129), verleent u hierbij toegang tot https://ergobramcoenen.nl (“de Website”) en nodigt u uit de inhoud te bekijken.
Ergotherapie Bram Coenen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ergotherapie Bram Coenen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ergotherapie Bram Coenen
Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ergotherapie Bram Coenen. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ergotherapie Bram Coenen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij Ergotherapie Bram Coenen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ergotherapie Bram Coenen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.