Geplaatst op Geef een reactie

Handtherapie

Handtherapie

handtherapie

Handtherapie heeft als doel dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken met zo min mogelijk pijn. Hoe we dat gaan bereiken hangt van een aantal factoren af. Er wordt bekeken waar de klachten vandaan komen en hoe ze u beperken in het dagelijks handelen.
Wanneer u geen operatie nodig heeft, wordt dit conservatieve therapie genoemd.
Naast conservatieve- is er ook post- en pre-operatieve therapie. Met postoperatieve therapie wordt de zorg na een operatie bedoeld.

Na een operatie

Na een operatie ligt de nadruk op het bevorderen en begeleiden van het genezingsproces door middel van: wondverzorging, tegengaan van zwelling, littekenbehandeling, oefentherapie of spalktherapie.
Soms kan het ook voorkomen dat de arts of specialist een patiënt vóór de uitvoer van een operatieve ingreep naar onze praktijk verwijst. Het gaat hierbij dan om een pre-operatieve screening. Deze screening heeft als doel de handfuncties en functionele beperkingen uitgebreid in kaart te brengen. Deze informatie kan de chirurg helpen beslissen welke ingreep het beste voor u is. Ook is het resultaat van een ingreep op deze manier vaak beter te evalueren.

Het resultaat

Het uiteindelijke resultaat en de genezing van een handletsel of aandoening is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de (na)behandeling. Gespecialiseerde handtherapie biedt een grotere kans van slagen, waardoor terugkeer naar zelfstandigheid, werk, hobby en sport sneller of beter mogelijk wordt.

Veel voorkomende klachten van de hand zijn:

 • – Peesletsels
 • – Dupuytren
 • – Volaire plaat letsels
 • – Mallet Finger
 • – Artrose
 • – Reumatoïde artritis
 • – A-specifieke (chronische) polsklachten
 • – Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS / Posttraumatische Dystrofie)
 • – CANS (voorheen RSI)
 • – Skiduim
 • – Elleboogblessures

 
Voor handtherapeutische zorg werken wij samen met Hand- en Polscentrum Parkstad.

Geplaatst op Geef een reactie

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het spelen, de zelfredzaamheid of het meedoen op school. Hierbij gaat het om de activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren.
Het is niet altijd duidelijk waarom een kind bepaalde problemen ervaart. Ergotherapeuten zijn deskundigen in het analyseren en verbeteren van de uitvoering van de activiteiten. Belangrijk is dat de ergotherapeut de omgeving meeneemt in dit proces. Daarnaast kan een ergotherapeut hulp bieden bij de (fijn) motorische ontwikkeling en bij de sensorische integratie van het kind.
Een doel van de behandeling kan zijn dat het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt en beter contact heeft met leeftijdsgenootjes.

kinderergotherapie

Kinderergotherapie is voor kinderen die o.a. moeite hebben met:

 • – Schrijven
 • – Stilzitten en concentreren
 • – Werkje organiseren en afmaken
 • – Zelfstandig een opdracht uitvoeren
 • – Hanteren van bestek, eten en drinken
 • – Aan- en uitkleden, wassen en afdrogen
 • – Spelen alleen en/of samen
 • – Plakken, tekenen en knutselen
Geplaatst op Geef een reactie

Valpreventie

Valpreventie

Vallen is bij ouderen een veelvoorkomend probleem wat op een enigszins gemakkelijke manier te voorkomen is. Uit onderzoek is gebleken dat valpreventie zeer effectief is.

Risicofactoren voor vallen zijn onder andere:

 • – Evenwichtsproblemen
 • – Duizeligheid
 • – Oogproblematiek
 • – Medicatiegebruik
 • – Incontinentie
 • – Onveilige omgeving

 
valpreventie

Tijdens het behandeltraject wordt eerst in kaart gebracht welke activiteiten de cliënt belangrijk vindt in zijn/haar leven. Vervolgens wordt bekeken welke risicofactoren voor valgevaar aanwezig zijn.

Er worden activiteiten uitgevoerd waarbij getracht wordt om de kans op vallen te verkleinen. U kunt hierbij denken aan:

 • – Het meenemen van koffie naar de woonkamer
 • – Het bereiden van een maaltijd
 • – Douchen
 • – Aankleden

Indien noodzakelijk worden er hulpmiddelen en/of voorzieningen aangevraagd bij de gemeente of de zorgverzekeraar.

Geplaatst op Geef een reactie

Dementie

Dementie

Binnen de praktijk wordt gewerkt met EDOMAH. EDOMAH staat voor ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorger. Deze methode is ook uitermate geschikt voor mantelzorgers die overvraagt worden of dreigen te worden.

dementie

Het kan ingezet worden bij elke chronische ziekte waarbij mantelzorgers vele taken op zich nemen. Hierbij worden de hulpvragen van zowel de cliënt als de mantelzorger centraal gesteld.
Er wordt bekeken welke activiteiten belangrijk zijn voor de cliënt en de mantelzorger en wat er nodig is om deze activiteiten zo goed als mogelijk uit te voeren. De behandeling is opgebouwd uit verschillende fases. Er zal eerst geïnventariseerd worden wat de doelen zijn van de cliënt en de mantelzorger. Vervolgens wordt er onder begeleiding van de ergotherapeut gestreefd naar het behalen van deze doelen. Zo kan het voor mantelzorgers leiden tot meer controle over de situatie, meer bekwaamheid en meer gevoel van competentie en daarmee het ervaren van een grotere kwaliteit van leven.

Geplaatst op Geef een reactie

Revalidatie

Revalidatie

Volwassenen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de volwassene naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er voor re-integratie grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

revalidatie

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in de ergotherapeutische behandeling van:

 • – Dementie en hun mantelzorger
 • – COPD
 • – Multiple Sclerose (MS)
 • – Parkinson
 • – Decubitus
 • – Valproblematiek
 • – Reumatische aandoeningen
 • – Niet Aangeboren Hersenletsel
 • – Handproblematiek
 • – Chronische pijn
 • – Vermoeidheid
Geplaatst op Geef een reactie

Zit- en ligproblematiek

Zit- en ligproblematiek

Zit- en ligproblematiek ontstaat door een onjuiste zit- en/of lighouding en kan leiden tot problemen als decubitus, contracturen en/of afwijkingen in de wervelkolom. In de ergotherapie zijn zit- en lighoudingen belangrijk. Vooral als de cliënt mobiel beperkt is en aangewezen is op bijvoorbeeld een rolstoel.
Ook is de houding van belang bij bijvoorbeeld het eten en drinken.

Zit- en ligproblematiek

Goed zitten is een voorwaarde voor een goede arm-handfunctie. Op basis van de diagnose besluit de ergotherapeut of aanpassen van het gebruikte hulpmiddel of de voorziening mogelijk is of dat wordt overgegaan tot de aanvraag of aanschaf van een nieuw(e) hulpmiddel of voorziening.
De ergotherapeut kan de cliënt begeleiden in de aanvraagprocedure, tot de voorziening naar tevredenheid getroffen is. In dit proces kan de ergotherapeut een bemiddelende rol spelen tussen de cliënt en de verstrekkende instantie. De ergotherapeut traint en begeleidt de cliënt en/of het cliëntensysteem hoe om te gaan met het hulpmiddel. Bijvoorbeeld met de orthese en de zit- of ligduur van het hulpmiddel.

Geplaatst op Geef een reactie

Arbeid

Arbeid

Ondervindt u pijn of ongemak tijdens werk of juist daarna. Om (grotere) problemen te
voorkomen, is het van belang tijdig actie te ondernemen. Een in arbeid gespecialiseerde
ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Arbeid is een belangrijk aandachtsgebied. Klachten tijdens het werk kunnen verstrekkende
gevolgen hebben: van niet optimaal functioneren en dreigende uitval tot kort- of langdurend
verzuim. Werkuitval heeft een grote impact op mensen. Wie noodgedwongen thuis zit, kan
in een gat vallen door het gemis van een vast ritme en sociale contacten. En hoe langer
iemand aan de zijlijn staat, hoe moeilijker het is terug te keren. Om dit te voorkomen, is het
belangrijk op tijd in actie te komen.

Voor wie?

De ergotherapeut helpt mensen in allerlei fasen. Preventief (o.a. via workshops en
groepstrainingen) en behandelend, met als doel zo snel mogelijk weer aan het werk te
kunnen. En te blijven! Het soort patiënten is heel gevarieerd. Het gaat om werknemers met
bijvoorbeeld MS, reuma, een dwarslaesie, (beginnende) CANS, rugklachten, stress, depressie
enzovoort. Ze werken op kantoor, achter een balie, in de zorg, op een kinderdagverblijf, in
de schoonmaakbranche en in de productie.

Concreet en praktisch

Ergotherapie is vooral concreet en praktisch. Door goed te luisteren en te kijken, stellen we
vast welke hindernissen weg zijn te nemen en welke aanpassingen nodig zijn om het
functioneren te verbeteren. Wat ons drijft: mensen aan de gang houden, want dat is
belangrijk voor hun héle welzijn!
Dit kunnen wij bieden aan mensen die kampen met arbeidsgerelateerde klachten:

  • – Werkplekonderzoek en -advies
  • – Coaching: op de werkplek begeleiden bij het in praktijk brengen van de
   adviezen
  • – Voorlichting en advies: aan werknemer, werkgever en collega’s
  • – Coördinatie: tussen werknemer, werkgever en andere betrokken organisaties
  • – Re-integratie: begeleiding bij de terugkeer naar werk
  • – Training: kosteloos hulpmiddelen uitproberen op de werkplek (b.v. aangepaste
   muizen en toetsenborden, laptopstandaard, beeldschermverhoger).