Team Ergotherapie Bram Coenen

Van links naar rechts: Hélène Weusten, Bram Coenen en Ellen Thewissen.

Bram Coenen

Hallo, mijn naam is Bram Coenen. Ik ben in 2008 afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Tijdens de opleiding heb ik ervaring opgedaan door middel van stages in verschillende revalidatiecentra’s, een zorgcentrum voor ouderen en een centrum voor kinderen met meervoudige beperkingen.

Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij Adelante volwassenen revalidatie. Hier ben ik werkzaam geweest op de afdelingen dwarslaesie, orthopedie en CVA. Vervolgens ben ik in 2011 de eerste lijn in gegaan. Door middel van trainingen en het opdoen van ervaringen, heb ik mij gespecialiseerd in handfunctie problemen.

Daarnaast heb ik veel ervaring, onder andere middels het participeren in projecten, met betrekking tot ouderenzorg en chronische zorg. Het krijgen van een beperking of ziekte is geen keuze, hoe je hiermee omgaat wel.

In mijn visie wordt de cliënt bekeken vanuit een integrale visie waarin de cliënt/mens in al haar facetten centraal staat. Deze visie uit zich in vraaggerichte zorg waarbij gezamenlijk de behandeldoelen worden vastgesteld. Het is een uitdaging om de kwaliteiten van een cliënt naar voren te laten komen, zodat gekeken wordt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Als persoon ben ik empatisch en stel het verhaal van de cliënt centraal. Daarnaast kan ik mezelf ook omschrijven als een doener en een motivator.

Specialisaties: Handtherapeut, Parkinsontherapeut, Zit- en ligproblematiek en Revalidatie.

Ellen Thewissen

Al enkele jaren was ik ervan overtuigd iets te willen betekenen in het leven van revalidanten, toen ik in 2007 aan de opleiding Ergotherapie begon. Nadat ik de opleiding in 2011 aan de Zuyd Hogeschool heb afgerond, heb ik in 2012 mijn specialisatie voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsstoornis in Hasselt behaald.

Het werk in een eerstelijnspraktijk sluit nauw aan bij mijn ambities. Ik blijf graag leren en zoeken naar een uitdaging. In onze praktijk wordt een diversiteit aan doelgroepen behandeld, wat elke dag nieuwe hulpvragen met zich mee brengt.
De verschillende ziektebeelden, maar ook de verscheidene leeftijdscategorieën spreken mij erg aan.

Het mooiste van mijn beroep, is mijns inziens de waardering die door de cliënten uitgesproken wordt. Doordat er gericht behandeld wordt naar de wensen van de cliënt, om de kwaliteit van leven te verbeteren, is de dankbaarheid bij een effectieve behandeling groot.

Specialisaties: Kinderergotherapeut, Edomah-therapeut, decubituszorg, oncologische zorg en ouderenzorg


Hélène Weusten

Tijdens de eerste maanden van de opleiding Ergotherapie had ik al in de gaten dat deze opleiding op mijn persoon geschreven is. Het is de manier van omgaan met cliënten wat mij aanspreekt:

Door de cliënt met zijn/haar verhaal centraal te stellen, in plaats van de ziekte of beperking die er speelt, kan gericht gekeken worden naar wat deze persoon nodig heeft.

Dit vind ik het mooie aan ons vak: Het samenwerken met cliënten, waarbij zij als expert van hun leven worden gezien.
Met werkervaring binnen de revalidatie en in de eerstelijns ergotherapie, heb ik cliënten van diverse doelgroepen behandeld, volwassenen en kinderen. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Regelmatig bezoek ik congres- en cursusdagen om op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen.
Afkomstig uit Mechelen, vind ik het een voorrecht om het mooie Heuvelland mijn werkgebied te mogen noemen en ik kijk uit naar een prettige samenwerking met cliënten en collega's.

Specialisaties: Kinderergotherapeut, Ouderenzorg en decubituszorg.