Ergotherapie

De kracht van ergotherapie zit vooral in het analyseren van de oorzaken, die u in uw dagelijks functioneren beperken.

De leefomgeving, dit kan de thuissituatie, werk of school zijn, wordt hierin altijd meegenomen.
Tijdens het behandelproces wordt zonodig intensief samengewerkt met andere disciplines, zoals fysiotherapie, logopedie, huisarts, specialist of thuiszorg.

Ergotherapie is een paramedisch beroep waarbij het doel is om mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven.

Ergotherapie richt zich vooral op praktische vaardigheden.
Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, voor u plotseling of geleidelijk lastig zijn of veel inspanningen kosten.

Voor meer informatie, zie de website van Ergotherapie Nederland: